Aan Zee

Oneindig groot, altijd fascinerend, soms kalm, dan weer woest: de zee prominent aanwezig in ons kustgebied.


Die See

Unendlich groß, immer faszinierend, manchmal ruhig und dann wieder ungestüm: die See, in unserer Region immer und überallim Vordergrund.

Nieuw land in Zicht

De kust voor de Hondsbossche en Pettermerzeewering krijgt een geheel nieuw uiterlijk.
Kust op Kracht zoals dit projekt heet is het grootste kustverdedigingsprojekt van Nederland. En uniek voor deze generatie. Vorige generaties hadden de drooglegging van de Flevopolder, of de aanleg van de Afsluitdijk, en nu is er Kust op Kracht. Op 1 juli 2014 is het zichtbare werk op het strand begonnen. Eind 2015 is de nieuwe kust klaar. De stenen dijk is dan niet meer te zien dat is strand, duinen en een beschut , ondiep binnenmeertje gekomen. Een laguna bij Camperduin, een klimduin van wel 25 meter hoog bij Petten en een palendorp dat herinnert aan een van de verdronken dorpen Petten uit het verleden.
In het midden wordt rust voor de natuur gecreëerd, een natte duinvallei zorgt dat de natuur zich hier rustig kan ontwikkelen.

Kust op Kracht is een project waaraan 24 perdag door circa 150 mensen wordt gewerkt. Alleen al op de schepen zijn zo'n 100 mensen bezig. Na een lange voorbereiding zijn sinds maart 2014 sleehopperzuigers bezig geweest met de aanvoer van miljoenen kuub zand.
Het project trekt veel bezoek. Het is natuurlijk zeer interessant om te zien hoe nieuw land ontstaat en welke dieren daar ook opaf komen. Nu al zie je veel vogels op het werk afkomen om voedsel op te pikken. En er liggen zelfs zeehonden op het nieuwe zand.

deel tekst overgenomen uit de wintereditie 2014 Kust nu.

Neues Land in Sicht

Das größte Küstenschutzproject der Niederlande "Kust op Kracht", wird zurzeit bei Camperduin realisiert. Nachdem man 2004 konstatierte, dass die vorhandenen Deiche zwischen Hondsbossche und Pettemer Zeewering einem Jahrhundertsturm eventuell nicht standhalten, wurde in Zusammenarbeit mit allen betroffenen Parteien ein Plan zum Schtuze der Küste erstellt. Statt für die Verstarkung der Deiche entschied man sich für hohe Dünen, einen Binnensee und Strand mit seichtem Ablauf ins Wasser, der als Wellenbecher fungiert. Bei Camperduin entsteht eine Strandlagune, bei Petten erwächtst eine 25 Meter hohe Kletterdüne, ein Dorf auf Pfählen, das an das versunkene Dorf Petten erinnert, rundet das Bild ab.

In der Mitte des betroffenen Gebietes wird ein Naturreservat in Form eines Dünentales mit Feuchtbiotop realisiert, das nicht für die Öffentlichekeit zugänglichsein wird. Diese Maßnahmen müssen den Küstenschutz für die nächsten Jahrzehnte sichern.

Seit dem 1 Juli 2014 würden Millionen Kubikmeter Sand auf Strand und Deich verteilt. Man erwartet, Anfang 2015 die Fahrrad- und Wanderwege anlegen und das gesamte Projekt weckt natürlich viel Interesse, darum befindet sich im Informationszantrum eine interaktive Ausstellung, in der man die Geschichte des Küstenschtzes erleben und alles über das neue Projekt erfahren kann. Auch wird hier dargestellt, welche Tierarten im neuen Naturgebiet erwartet werden.
Kust op Kracht